ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 1 คน
Number of Lastmonth 998 คน
Total 35,502 คน
14/07/2561 การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
06/07/2561 การเตรียมพร้อมเพื่อขอรับการประเมินตามมาตรฐาน HA
06/07/2561 พิธีกล่าวสดุดีในพระกรุณาธิคุณ วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
06/07/2561 การนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสายการบังคับบัญชาของรองอธิบดีกรมอนามัย
02/07/2561 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนแบบบูรณาการ
01/07/2561 การตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวงปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์
01/07/2561 การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 11
01/07/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่สูง
     

บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2018 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข