ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 

 
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Lastmonth 1,238 คน
Total 38,133 คน
21/09/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนการดำเนินงาน 5 ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
21/09/2561 การประเมินและติดตามโครงการอาหารกลางวัน
21/09/2561 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ระยะ 3 ปี (2562-2564) และแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
21/09/2561 รับรางวัลการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561
21/09/2561 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
19/09/2561 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา
13/09/2561 การประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561
13/09/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
     

บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2018 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข