ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 3 คน
Number of Lastmonth 921 คน
Total 42,367 คน
10/01/2562 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลมะขามสูง ประจำเดือนมกราคม 2562
10/01/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการ กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10/01/2562 การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
10/01/2562 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
10/01/2562 การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
08/01/2562 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมะขามสูง ประจำเดือนมกราคม 2562
08/01/2562 สัมภาษณ์เรื่องมหัศจรรย์1,000 วันแรกของชีวิต การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ และหลังคลอด ด้วย 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 2
04/01/2562 การแข่งขันกีฬาฮาเฮ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
     

บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2018 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข