ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2
25/07/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ภายใต้โครงการทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2
25/07/2560 ประเมินอำเภอการเจริญพันธุ์ และคลินิกวัยรุ่นฉบับบูรณาการ
25/07/2560 การประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการสรุปการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองแร่ทองคำ
25/07/2560 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง (เดือนมีนาคม - กรกฏาคม 2560)
20/07/2560 บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
18/07/2560 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน (ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ)และองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2
18/07/2560 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมขับเคลี่อน ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
18/07/2560 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานและสร้างเครื่องภาวะโภชนการหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2560
     
บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข