ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2
22/09/2560 การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ
21/09/2560 ปลูกดาวเรืองตามโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
14/09/2560 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเพิ่มทักษะการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
10/09/2560 การประชุมมอบนโยบายการทำงานของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
06/09/2560 บรรยายพิเศษ Lift Course Aproach to Health และการประยุกต์ใช้ A2IM ในการส่งเสริมสุขภาพ
04/09/2560 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
04/09/2560 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย รอบ 12 เดือน
01/09/2560 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
     
บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข