ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 

หัวข้ออนามัยมีเดีย

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2
29/03/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็ก 0-5 ปี
27/03/2560 การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
23/03/2560 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการ Life Course Approach เส้นทางชีวิตและสุขภาพ การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2560
23/02/2560 ประชุมโครงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
15/02/2560 กิจกรรมรณรงค์สาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ
15/02/2560 สาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ
14/02/2560 ติดตามการส่งเสริมการพัฒนาตลาดค้าส่งผลไม้
06/02/2560 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้อง
     
บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข