ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2
14/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอนามัย ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและครูพี่เลี้ยง ตามโครงการพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
14/12/2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำสุขภาพ (Health Leader) "รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค"
11/12/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร KM เพื่อพัฒนาศักยภาพงาน ครั้งที่ 3
11/12/2560 การประชุมคณะกรรมการข้อมูลและผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยเติบโตสมวัย ฉลาด แข็งแรง พร้อมต่อการเรียนรู้สู่คนไทย 4.0
07/12/2560 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
06/12/2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การป้องกัน Pre-term และ PPH
06/12/2560 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรคุณภาพ รุ่นที่ 1
06/12/2560 การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำสุขภาพ (Health leader) "รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค"
     
บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข