ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2
17/05/2560 การตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
05/05/2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี มีความสุข แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ
29/04/2560 การประชุมสื่อสารภาคีเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
07/04/2560 รณรงค์ล้างส้วมสาธารณะพร้อมกันรับวันสงกรานต์
07/04/2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี มีความสุข แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด
03/04/2560 ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องโปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
29/03/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็ก 0-5 ปี
27/03/2560 การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
     
บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข