ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 

 
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 9 คน
Number of Lastmonth 1,382 คน
Total 40,225 คน
09/11/2561 การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
09/11/2561 การประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยแม่และเด็ก
09/11/2561 อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป้องกันภาวะสมองเสื่อม และพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
05/11/2561 วิทยากรกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
02/11/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กรศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2562 (Mindfulness In Organization : MIO)"
02/11/2561 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย
31/10/2561 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ“หมอชวนวิ่ง” จังหวัดพิษณุโลก
29/10/2561 เวทีนำเสนอและประกวดผลงานวิชาการปี 2561
     

บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2018 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข