ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

เลขที่ 21 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
:: 055-299280-2  โทรสาร :: 055-299285
E-mail :: hpc2@anamai.mail.go.th
 

 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข